پایگاه خبری کارینه

امروز: چهارشنبه, ۲۳ آبان ۱۳۹۷ - 14 November 2018
اخبار امروز : ۵ مورد
خبرنگاران در حیاط بارانی هیات دولت

خبرنگاران در حیاط بارانی هیات دولت

هیات وزیران در جلسه امروز خود، چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ استانداران جدید استان‌های سیستان و بلوچستان، زنجان، کرمان و همدان را انتخاب کردند. در پایان جلسه…
نشست گزارش جمع بندی نظارت تخصصی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ

نشست گزارش جمع بندی نظارت تخصصی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ

تصاویر نشست گزارش جمع بندی نظارت تخصصی فرماندهی انتظامی تهران بزرگتصاویر نشست گزارش جمع بندی نظارت تخصصی فرماندهی انتظامی تهران بزرگتصاویر نشست گزارش…
صفحه اول روزنامه‌های ۲۳ آبان ۹۷

صفحه اول روزنامه‌های ۲۳ آبان ۹۷

تصاویر صفحه اول روزنامه‌های ۲۳ آبان ۹۷تصاویر صفحه اول روزنامه‌های ۲۳ آبان ۹۷تصاویر صفحه اول روزنامه‌های ۲۳ آبان ۹۷تصاویر صفحه اول روزنامه‌های ۲۳ آبان…
صفحه اول روزنامه‌های اقتصادی ۲۳ آبان ۹۷

صفحه اول روزنامه‌های اقتصادی ۲۳ آبان ۹۷

تصاویر صفحه اول روزنامه‌های اقتصادی ۲۳ آبان ۹۷تصاویر صفحه اول روزنامه‌های اقتصادی ۲۳ آبان ۹۷تصاویر صفحه اول روزنامه‌های اقتصادی ۲۳ آبان ۹۷تصاویر صفحه…
صفحه اول روزنامه‌های ورزشی ۲۳ آبان ۹۷

صفحه اول روزنامه‌های ورزشی ۲۳ آبان ۹۷

تصاویر صفحه اول روزنامه‌های ورزشی ۲۳ آبان ۹۷تصاویر صفحه اول روزنامه‌های ورزشی ۲۳ آبان ۹۷تصاویر صفحه اول روزنامه‌های ورزشی ۲۳ آبان ۹۷تصاویر صفحه اول…

عکس

خبرنگاران در حیاط بارانی هیات دولت

خبرنگاران در حیاط بارانی هیات دولت

هیات وزیران در جلسه امروز خود، چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ استانداران جدید استان‌های سیستان و بلوچستان، زنجان، کرمان و همدان را انتخاب کردند. در پایان جلسه…
نشست گزارش جمع بندی نظارت تخصصی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ

نشست گزارش جمع بندی نظارت تخصصی فرماندهی انتظامی…

تصاویر نشست گزارش جمع بندی نظارت تخصصی فرماندهی انتظامی تهران بزرگتصاویر نشست گزارش جمع بندی نظارت تخصصی فرماندهی انتظامی تهران بزرگتصاویر نشست گزارش…
صفحه اول روزنامه‌های ۲۳ آبان ۹۷

صفحه اول روزنامه‌های ۲۳ آبان ۹۷

تصاویر صفحه اول روزنامه‌های ۲۳ آبان ۹۷تصاویر صفحه اول روزنامه‌های ۲۳ آبان ۹۷تصاویر صفحه اول روزنامه‌های ۲۳ آبان ۹۷تصاویر صفحه اول روزنامه‌های ۲۳ آبان…
صفحه اول روزنامه‌های اقتصادی ۲۳ آبان ۹۷

صفحه اول روزنامه‌های اقتصادی ۲۳ آبان ۹۷

تصاویر صفحه اول روزنامه‌های اقتصادی ۲۳ آبان ۹۷تصاویر صفحه اول روزنامه‌های اقتصادی ۲۳ آبان ۹۷تصاویر صفحه اول روزنامه‌های اقتصادی ۲۳ آبان ۹۷تصاویر صفحه…
صفحه اول روزنامه‌های ورزشی ۲۳ آبان ۹۷

صفحه اول روزنامه‌های ورزشی ۲۳ آبان ۹۷

تصاویر صفحه اول روزنامه‌های ورزشی ۲۳ آبان ۹۷تصاویر صفحه اول روزنامه‌های ورزشی ۲۳ آبان ۹۷تصاویر صفحه اول روزنامه‌های ورزشی ۲۳ آبان ۹۷تصاویر صفحه اول…
اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم کوتاه

اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم کوتاه

تصاویر اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم کوتاهتصاویر اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم کوتاهتصاویر اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم کوتاهتصاویر…
اختتامیه نمایش شغال

اختتامیه نمایش شغال

پوران درخشنده تهیه کننده و بهمن وخشور کارگردان هنری این نمایش بودند.تصاویر اختتامیه نمایش شغالتصاویر اختتامیه نمایش شغالتصاویر اختتامیه نمایش…